Nieuwe website FOD Sociale Zekerheid

Vanaf 30 november vervangt www.socialsecurity.belgium.be de huidige www.socialsecurity.fgov.be als website van de FOD Sociale Zekerheid.

De nieuwe site informeert over de specifieke bevoegdheden, activiteiten en projecten van de FOD. Hij beantwoordt beter aan de informatienoden van specifieke doelgroepen zoals journalisten, onderzoekers, professionals uit de sociale sector,…. De site is opgebouwd volgens de hoofdopdrachten van onze FOD met aansluitende artikels, projecten, cijfers, publicaties en evenementen.

Qua structuur en design sluit de nieuwe site beter aan bij het moderne imago dat onze FOD wil uitdragen. Het design van de website is 'responsive' en kiest automatisch het juiste formaat voor smartphone, tablet en desktop. Dit voor een optimale leesbaarheid.

Ga naar onze nieuwe website www.socialsecurity.belgium.be